Test på innholdsfortegnelse

Dette er ingressen.

Uangripelig

Kina-ekspert Bill Bishop sier til The Guardian at dette betyr at Xi er «uangripelig» og at det nå er slik at «hvis du angriper Xi, angriper du partiet».

Han har blant annet tatt opp kampen mot den framtredende korrupsjonen i landet, noe som ifølge eksperter har styrket posisjonen hans blant befolkningen. I tillegg har han unngått at etterdønningene av finanskrisen har rammet.

Kina

For demokratiforkjempere i Kina er det imidlertid lite å juble for. Xis filosofi vektlegger blant annet viktigheten av det eneveldige kommunistpartiet.

Jude Blanchette

Som forsker på Kina, beskriver utviklingen under Xi slik:

– Dette handler om å samle makt, kredibilitet, legitimitet og autoritet innen systemet for å kjøre gjennom det han mener er den rette veien for Kina, sier hun til avisen.

– Hvis du er på toppen av

Partiet

er det veldig vanskelig for noen under deg å bestemme seg for at de ikke vil implementere befalingene dine.