Tabeller på skolenes nettsider

Slik lager vi responsive og universelt utformede tabeller.

Nr.

Kolonne 1

Kolonne 2

1

Celle 1-1

Celle 2-1

2

Celle 1-2

Celle 2-2